دانشگاه NED در میان 200 دانشگاه برتر دنیا در رتبه بندی دانشگاهی دانشگاه تایمز در سال 2019 قرار گرفته است

دانشگاه NED در میان 200 دانشگاه برتر دنیا در رتبه بندی دانشگاهی دانشگاه تایمز در سال 2019 قرار گرفته است و یکی از بهترین دانشگاه در پاکستان می باشد.

بر مبنای رتبه بندی دانشگاه در سال 2019، که توسط وب سایت رتبه بندی جهانی منتشر شده است، تأثیر دانشگاه ها بر روی جامعه به طور گسترده ای، به عنوان یک فاکتور مهم در رتبه بندی به جای تمرکز بر تدریس و تلاش های پژوهشی به تنهایی در نظر گرفته شده است.

این تنها شاخص های رتبه بندی بین المللی است که تجزیه و تحلیل عملکرد دانشگاه های سراسر جهان را در دست دارد و با توجه به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد است.

سه شاخص کلی که توسط رتبه بندی های دسترس پذیرفته شده شامل تحقیق، تبلیغات و نظارت بود. معیار های دیگر مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از سیاست های موجود در زمینه آزادی آکادمیک یا اختیارات، استفاده از کارکنان آکادمیک زن و استفاده از قرارداد های کاری امن می باشد.

NED  به عنوان یکی از بهترین دانشگاه در پاکستان

دانشگاه مهندسی و تکنولوژی NED (NEDUET) جایگاهی را در میان 200 دانشگاه برتر دنیا به دست آورد و به عنوان یکی از بهترین دانشگاه در پاکستان شناخته شد.

NED  به میزان 57.2 امتیاز برای مصرف و تولید، 61.5 برای آموزش با کیفیت، 31.3-54.7 برای اقدامات اقلیمی و 50.2-68.5 برای مشارکت در دستیابی به اهداف دست یافت.

از نظر تحقیقات در زمینه مصرف منابع برای استفاده پایدار از منابع، مشارکت در ایجاد محیط آموزشی فراگیر با ارائه آموزش های مادام العمر و تحقیق، آموزش و پرورش، اقدامات لازم برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تلاش برای همکاری با سایر کشورهای جهان شناخته شده است.

دانشگاه کشاورزی فیصل آباد (UAF) نیز جایگاهی را در میان فهرست 200-300 دانشگاه برتر، با کسب نمره کلی 58.5 در اقدامات اقلیمی، 4/18 درصدی در مصرف و تولید، 6/26-39 در آموزش کیفی و 2/75 در مشارکت بدست آورده است.

موسسه فن آوری غلام اسحاق خان (GIK) بالاترین میزان آموزش با کیفیت را داشت (69.6) و در صدر جایگاه 200-300 جای گرفته است.

Ghulam Ishaq Khan Institute

سایر ده تا از بهترین دانشگاه در پاکستان شامل دانشگاه علوم دام پزشکی لاهور (چهارم)، دانشگاه COMSATS اسلام آباد (پنجم)، دانشگاه کالج لاهور (ششم)، دانشگاه بین المللی اسلامی، اسلام آباد (هفتم)، دانشگاه ملی علوم و فناوری (هشتم)، دانشگاه پیشاور (نهم) و دانشگاه کوئیده ایزوم (دهم) می باشند

Leave a reply