درباره مرکز کارآفرین شو

معرفی مرکز کارآفرین شو کارآفرین شو یک برنامه شبکه سازی پیشرو در کشورهای اکو و چین توسط مجموعه شرکت های خصوصی در پاکستان، ایران، ترکیه و گرجستان با هدف احیای راه ابریشم می باشد که در آن کارآفرینان جوان در حال توسعه، بنیان گذاران استارتاپ ها، سرمایه گذاران و فعالان علمی-اقتصادی-سیاسی به تعامل می پردازند. مرکز کارآفرین شو تنها مرکز کارآفرینی و استارت اپی ایران می باشد که در کشور های همسایه (پاکستان-ترکیه-آذربایجان) فعالیت می نماید و افتخار برگزاری رویداد های کارآفرین شو در ایران و دوره های توانمند سازی کارآفرینی با عنوان استارت اپ بیلدینگ Startup Building را با همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد، پارک علم و فناوری خراسان، بنیاد ملی نخبگان شرق کشور، دانشگاه صنعتی سجاد، کانون کارآفرینان خراسان، شهرداری مشهد، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و شمالی را داشته است. همچنین در روزمه این مرکز در بخش پاکستان، برگزاری جشنواره بین المللی استارت اپی کارآفرین شو و دوره های استارت اپ بیلدینگ Startup Building با همکاری بنیاد علمی اکو، دانشگاه کامست اسلام آباد، دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، دانشگاه بنیاد اسلام آباد، دانشگاه مدیریت و مهندسی لاهور، دانشگاه علوم و فناوری ملی پاکستان و مراکز شتاب دهی PlanX، JumpStartup، نمایندگی MIT Entrprise Forum  وجود دارد. این مرکز نیز در ترکیه با دانشگاه سلجوق قونیه، پارک علم و فناوری قونیه، پارک علم و فناوری بیلکینت و گروه استارت اپ انکارا و استانبول برای برگزاری دوره های توانمندسازی کارآفرینی و استارت اپ بیلدینگ Startup Building و در برگزاری کارآفرین شو ترکیه همکار بوده است.