Home رویداد های علمی اولین کنفرانس بین المللی پایتون با نام PYCON 2017 در پاکستان با حضور چهره های شناخته شده بین المللی

اولین کنفرانس بین المللی پایتون با نام PYCON 2017 در پاکستان با حضور چهره های شناخته شده بین المللی