سازمان امور دانشجویان اعلام کرد؛ صدور آنلاین کارت بین المللی دانشجویی و اعضای هیات علمی شروع شده است

اداره کل سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: نظر به اهمیت بین المللی سازی دانشگاه ها و معرفی نمایه بین المللی دانشگاه‌ها در سازمان جهانی ISIC با پیگیری های بعمل آمده توسط اداره کل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، امکان صدور کارت بین المللی دانشجویی و کارت بین المللی اعضای هیات علمی به صورت آنلاین و از طریق سامانه www.int.iic.ir امکان پذیر شد.

دریافت کارت بین المللی دانشجویی به ویژه برای دانشجویان بین المللی دانشگاه ها در ارائه سهولت خدمات بین المللی به آنها امکان استفاده از خدمات ملی و بین المللی کارت را فراهم می کن.

علاوه بر این دوره‌های مورد نیاز برای ایجاد سازگاری موثر جامعه پذیری دانشجویان بین المللی در ایران فراهم شده و خدمات علمی، فرهنگی و هنری توسط این سازمان به دانشجویان بین الملل دانشگاه‌ها ارائه می شود.

همچنین دانشجویان ایرانی دانشگاه‌ها علاوه بر ۳۵ هزار خدمت و تخفیف در ایران و جهان، می توانند برای دریافت تخفیف شرکت در کنفرانس های بین المللی تنها از کارت بین المللی اعضای هیات علمی و
کارت بین المللی دانشجویی بهره مند شوند. استفاده از کارت بین المللی معتبر جهت احراز هویت دانشگاهی آنان در مسافرت هست.

Leave a reply