Home آخرین رتبه بندی دانشگاه های پاکستان تعداد 13 دانشگاه پاکستانی در رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان سال 2021

تعداد 13 دانشگاه پاکستانی در رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان سال 2021