Home اخبار دانشگاهی ایران دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی میزبان هفدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت 1399

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی میزبان هفدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت 1399