کشف داروهای جدید بالقوه در برابر ویروس کرونا توسط محقق پاکستانی

دکتر شهزاد الحسن به دلیل کشف داروهای جدید بالقوه در برابر ویروس کرونا با هدف قرار دادن ورود سلولی ویروسی و همانند سازی آن، گرنت تحقیقات سلامت شهید حسین را دریافت کرده است.

اکنون شیوع جهانی ویروس کرونا و شناسایی گونه ‌های مختلف آن یک تهدید جدی برای سلامت بشر محسوب می ‌شوند و و یک زنگ خطر جدی را در رابطه با این نوع ویروس به صدا در آورده است. به همین خاطر کشف داروهای جدید بالقوه در برابر ویروس کرونا و واکسن ‌های موثر بر این ویروس‌، محور اصلی تمام تحقیقات در سراسر جهان است.

جزئیات علمی تحقیق بر روی داروهای جدید بالقوه در برابر ویروس کرونا در پاکستان

در پاکستان نیز دکتر شهزاد الحسن در تلاش است مولکولی را پیدا کند که بتواند به هر یک از پروتئین های ویروسی  RdRp ،پروتئاز 3CL و هلیکاز، برای کمک به غیرفعال کردن ویروس هزار چهره کرونا متصل شود و داروهای جدید بالقوه در برابر ویروس کرونا را معرفی نماید. پروتئازهای ویروس که با عنوان 3CL  شناخته می ‌شوند، ‌ هدف های دارویی مهمی محسوب می‌ شوند زیرا در تولید مثل ویروس نقش حیاتی دارند. به عبارت ساده تر، دکتر شهزاد الحسن در جستجوی یافتن راه هایی برای :1) از ورود ویروس SARS-CoV-2 به بدن انسان جلوگیری کنید و2) اگر داخل شد، از تکثیر آن جلوگیری نماید. گفتنی است دکتر الحسن، آزمایشگاه بیوشیمی و زیست شناسی ساختاری (BSB) در گروه زیست شناسی، SBASSE  دانشگاه LUMS را تأسیس کرد که به تحقیقات گذشته وی در کشف داروهای مربوط به HIV و ویروس هپاتیت C کمک نماید. وی معتقد است که این آزمایشگاه و کمک هزینه ای که دریافت کرده است، به او کمک می کند تا تحقیقات بیشتری را برای کشف یک مولکول کشنده و غیرفعال کردن عملکردهای طبیعی SARS-CoV-2 انجام دهد.

Leave a reply