راه اندازی مدرسه هوشمند رایگان برای دانش آموزان در اسلام آباد پاکستان

اسلام آباد پاکستان مدرسه هوشمند خود را که به صورت رایگان به کودکان آموزش می دهد راه اندازی می کند. پاکستان و هلدینگ توسعه برای آینده در همکاری با یکدیگر، ساخت اولین مدرسه هوشمند در نوع خود را با ارائه آموزش رایگان و مهارت های زندگی ویژه کودکان خارج از مدرسه، در اسلام آباد راه اندازی می کنند. ساختمان این مدرسه توسط معمار مشهور جهان زاها حدید طراحی شده است و توسط بنیاد آموزش در اولویت اول (EAA)  که یک بنیاد مستقر در دوحه می باشد، ساخته شده است. این بنیاد اخیراً با مجموعه مدارس الایت پاکستان همکاری کرده و بودجه بزرگترین طرح مبتکرانه آموزش ابتدایی را تامین کرده است. هدف این طرح آموزش یک میلیون نفر از کودکان خارج از مدرسه می باشد.

مدرسه هوشمند تلاشی برای ارتقاء و عزت فرزندان با ارائه یادگیری با کیفیت و بدون هزینه

مدرسه هوشمند یک طرح نوآورانه و با صرفه اقتصادی خواهد بود و واقع در پایتخت هوشمند در محوطه قطب توسعه جامعه ساخته می شود این توافق نامه بین دو نهاد در دفتر FDH در اسلام آباد امضا شد. در این مراسم، رئیس گروه FDH زاهد رفیق گفت: از طریق این سرمایه گذاری، این شرکت می خواهد مزایای امکانات مدرن زندگی را برای گروه های حاشیه ای جامعه فراهم کند. این مشارکت تلاشی برای ارتقاء و عزت فرزندان با ارائه یادگیری با کیفیت و بدون هزینه خواهد بود. نماینده مجموعه مدارس الایت پاکستان، دکتر طارق چما نیز گفت بیش از 22 میلیون کودک در پاکستان یعنی 10 درصد از کل جمعیت، به دلایل مختلف در مدرسه شرکت نمی کنند. وی افزود برای مقابله با این چالش، باید راهکارهایی از طریق هم افزایی بین بخش های دولتی خصوصی و بشردوستانه ابداع شود که مدرسه هوشمند یکی از آن ها است.

Leave a reply