Home اخبار علمی پاکستان راه اندازی مدرسه هوشمند رایگان برای دانش آموزان در اسلام آباد پاکستان

راه اندازی مدرسه هوشمند رایگان برای دانش آموزان در اسلام آباد پاکستان