Home اخبار دانشگاهی ایران دستگاه تب‌سنج هوشمند برای سنجش دمای و تشخیص کرونا، در ایران تولید میشود

دستگاه تب‌سنج هوشمند برای سنجش دمای و تشخیص کرونا، در ایران تولید میشود