نام هفت دانشگاه برتر پاکستان در لیست رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در سال 2021


براساس  لیست رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در سال 2021 که به تازگی منتشر شده است ، 7 دانشگاه برتر پاکستان در فهرست 1000 دانشگاه برتر جهان قرار دارد.

استانداردهای آموزش عالی پاکستان هر سال رو به پیشرفت می باشد. 7 دانشگاه برتر پاکستان در فهرست 1000 دانشگاه برتر جهان و 3 دانشگاه را در میان  500 دانشگاه برتر جهان قرار داد.

نام هفت دانشگاه برتر پاکستان در لیست رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در سال 2021

دانشگاه ملی علوم و فناوری: اولین دانشگاه برتر پاکستان بر اساس رتبه QS در سال 2021

در لیست رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در سال 2020، دانشگاه ملی علوم و فناوری (NUST) در رتبه 400 قرار داشت. پس از آن در سال اخیردانشگاهNUST  کیفیت آموزش خود را به میزان قابل توجهی بالا برد. به نحوی که هم اکنون رتبه این دانشگاه برتر پاکستان در لیست رتبه بندی جدید دانشگاه QS  در سال 2021 که اخیراً منتشر شده است، 355 شد.

QS World University Rankings nust

بدین ترتیب با اعلام این لیست رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در سال جدید دانشگاه NUST از رتبه دوم به دانشگاه شماره یک در پاکستان صعود کرده است.

NUST

انستیتوی مهندسی و علوم کاربردی پاکستان: دومین دانشگاه برتر پاکستان بر اساس رتبه QS  در سال 2021

با توجه به لیست رتبه بندی دانشگاه جهانی QS در سال 2020، انستیتوی مهندسی و علوم کاربردی پاکستان (PIEAS) مقام اول در پاکستان را به خود اختصاص داده بود. اما در سال جدید جایگاه اول را به دانشگاه NUST داد و اکنون رتبه دوم را در اختیار دارد.

PIEAS

با این وجود، PIEAS  در سطح رده بندی بین المللی، جایگاه خود را بهبود بخشیده است. در فهرست رده بندی دانشگاه های جهانی QS در سال 2020 PIEAS  در رتبه 375 قرار داشت اما در لیست رتبه بندی اخیر QS در سال 2021 این موسسه در رتبه 373 قرار گرفته است.

حفظ جایگاه سومین دانشگاه برتر پاکستان توسط دانشگاه قائد اعظم بر اساس رتبه QS  در سال 2021

دانشگاه قائد اعظم جایگاه خود را به عنوان سومین دانشگاه برتر پاکستان حفظ کرد. با این وجود این دانشگاه  رتبه خود را در نظام رتبه بندی QS  سال 2021 نسبت به 2020 بهبود بخشید.

این دانشگاه در لیست رتبه بندی QS  سال 2020 بین 511-520 قرار گرفت. اما به واسطه تلاش های اساتید و دانشجویان دانشگاه قائد اعظم، جایگاه آن بهبود یافته و در لیست رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS در سال 2021 رتبه 454 را به خود اختصاص داده است.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

سایر دانشگاه های برتر پاکستان بر اساس رتبه QS  در سال 2021

دانشگاه علوم مدیریت لاهور (LUMS) با رتبه 651-700، دانشگاه COMSATS اسلام آباد، دانشگاه مهندسی و فناوری (UET) لاهور و دانشگاه پنجاب با رتبه 801-1000 به عنوان سایر دانشگاه های برتر پاکستان در لیست رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS در سال 2021 قرار گرفته اند.

نام هفت دانشگاه برتر پاکستان در لیست رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در سال 2021

نظام رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS بر اساس شهرت کارفرما، نسبت اعضا هیات علمی به دانشجو، اعتبار علمی، اعضا هیات علمی بین المللی، میزان استناد به ازای اعضا هیات علمی و دانشجویان بین المللی را به عنوان شاخص هایی برای رتبه بندی در هنگام گردآوری داده ها هر سال در نظر می گیرد.

نام هفت دانشگاه برتر پاکستان در لیست رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در سال 2021

 5 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS در سال 2021 شاملMIT، دانشگاه استنفورد، دانشگاه هاروارد، انستیتوی فناوری کالیفرنیا و دانشگاه آکسفورد می باشد

QS World University Rankings

Leave a reply