پارک علم و فناوری استان مرکزی: صاحب امتیاز بهره برداری از اولین کارخانه نوآوری بیوتکنولوژی ایران

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم و فناوری استان مرکزی: دکتر مرتضی غریبی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان گفتکارخانه نوآوری بیوتکنولوژی ایران عه با حمایت مالی صندوق پژوهش و فناوری استان به میزان ۲۵ میلیارد و پانصد میلیون ریال و با همکاری پارک علم و فناوری استان مرکزی به عنوان اولین کارخانه نوآوری بیوتکنولوژی ایران در محل پارک، راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: این کارخانه نوآوری بیوتکنولوژی ایران با هدف کمک به فناوران و تکمیل زنجیره تجاری سازی ایده‌های فناورانه در حوزه بیوتکنولوژی راه‌اندازی شده است و این امکان را فراهم می‌نماید تا فناوران و صاحبان کسب و کارهای نوپا در این حوزه بتوانند با استفاده از امکانات آن، امکان تولید محصول در مقیاس صنعتی را مورد ارزیابی و آزمایش قراد دهند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان مرکزی تصریح کرد: این مجموعه می‌تواند به عنوان مرکز تحقیق و توسعه کارخانه‌های حوزه بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار گیرد و بازوی کمکی بسیار خوبی برای توسعه محصولات فناورانه در حوزه بیوتکنولوژی توسط کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان در اشل صنعتی محسوب شود.

دکتر غریبی گفت: پس از این مجموعه، راه‌اندازی کارخانه نوآوری دیگری نیز در حوزه صنایع شیمیایی در دست اقدام است و تاکنون زیرساخت‌های لازم برای ایجاد آن آماده شده است.

در ادامه این مراسم، دکتر نادرقلی ابراهیمی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: پارک علم و فناوری استان مرکزی از پارک‌های فعال در سطح کشور است که توانسته جایگاه خوبی را به خود اختصاص دهد.

وی بیان کرد: در مجموعه کشور پارک‌های علم و فناوری یکی از عناصر اصلی و مهم زیست بوم فناوری هستند که باید مورد توجه و حمایت های بیشتر و جدی تری قرار گیرند.

ابراهیمی، جایگاه علم و فناوری در استان مرکزی را فرصتی برای رشد و شکوفایی دانش، بینش و ایده های نخبگان در استان دانست، که می تواند یک فرصت استثنایی را در تبلور ایده ها در سطح کشور فراهم کند.

Leave a reply