دانشگاه های پاکستان به دانشگاه های هوشمند تبدیل می شوند

چین برای تکمیل پروژه تبدیل دانشگاه های پاکستان به دانشگاه های هوشمند کمک بلاعوض 2.048 میلیارد روپیه ای را در اختیار پاکستان قرار خواهد داد.

این پروژه متعلق به چارچوب کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) برای ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی پاکستان است.

در واقع چین برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پاکستان تحت CPEC قاطع می باشد و تصمیم گرفته است برای تسهیل در اتمام یک پروژه دانشگاه هوشمند ، 2.048 میلیارد روپیه را اختصاص دهد.

در دانشگاه های هوشمند پاکستان جوانان با فناوری های پیشرفته دیجیتال در سطح دانشگاه آشنا می شوند. به گفته qq.com، وب سایت خبری چین از مجموع 124 دانشگاه دولتی و 400 کلاس درس هوشمند ، 50 دانشگاه دولتی و 200 کلاس درس در مرحله اول پروژه ایجاد می شود.

معیارها و اهداف دانشگاه های هوشمند چیست؟

دانشگاه هوشمند به دانشگاهی گفته می‌شود که با استفاده از نرم ‌افزارها و سخت ‌افزارهای نوین کمک آموزشی، امکانات گسترده آموزشی در قالب فناوری ‌های نوین را در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می ‌دهد.

هدف از ره اندازی آن، ایجاد محیط دانشگاه جذاب تر با معرفی فن آوری های پیشرفته دیجیتال در دانشگاه ها است. این پروژه همچنین توسعه آموزش از راه دور و ارتقاء پیشرفت فرهنگی و در نتیجه گسترش نفوذ و پوشش آموزش دانشگاه را ممکن می سازد.

براساس توافق نامه ای که چین و پاکستان به امضا رسانده اند، پروژه راه اندازی دانشگاه هوشمد در کل 124 دانشگاه دولتی را در بر می گیرد و 400 کلاس درس هوشمند از جمله 200 کلاس درس در مرحله اول باید آماده شود.

Leave a reply