نام گذاری و ثبت بیش از ۳۰ گونه جدید حشرات در دنیای علم حشره‌شناسی توسط پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، تحقیقات ۱۰ سال اخیر دکترعلی اصغر طالبی و دانش‌آموختگان این رشته (سمیرا فراهانی، علی عامری، عباس محمدی، احمد ندیمی، محمد خیراندیش، فرزانه کازرانی، پریسا عبدلی، ثنا دولتی، محمد زرگر) در زمینه علم حشره‌شناسی ، منجر به شناسایی، نام گذاری و ثبت بیش از ۳۰ گونه جدید حشرات برای جهان و دنیای علم و بیش از ۲۰۰ گونه جدید برای تنوع زیستی ایران شده است.

این تحقیقات عمدتاً بر شناسایی حشرات مفید (پارازیتوییدها) متمرکز بوده که در کنترل طبیعی و کاربردی آفات کشاورزی و منابع طبیعی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند.

تحقیقات انجام شده در علم حشره‌شناسی توسط دکترحمیدرضا حاجی قنبر و دانش آموختگان این رشته (عبدالعظیم مرتضوی، وحید رحیمی نژاد، الهام ارجمندی، مریم درب امامیه، مریم مجیدی، علیحان کاتلاو، محمد صبحی، مهندس امین نوابی و امیر لقمانی) نیز منجر به شناسایی، نام‌گذاری و ثبت بیش از ۷۰ گونه جدید از کنه‌ها برای جهان و دنیای علم و حدود ۵۰ گونه جدید برای تنوع زیستی ایران شده است. تحقیقات وی عمدتاً بر کنه‌های پارازیت حشرات که نقش مهمی در کاهش جمعیت حشرات ایفا می کنند متمرکز بوده است.

گفتنی است نتایج این تحقیقات علم حشره‌شناسی در بیش از ۵۰ مقاله و در مجلات معتبر بین‌المللی به ثبت رسیده است.

Leave a reply