آغاز فعالیت رسمی بندر گوادر برای تجارت ترانزیت؛ تحصیل و تجارت در کشور پاکستان

وزارت امور دریانوردی پاکستان اعلام کرد گوادر اکنون برای تجارت ترانزیت باز است و قرار است نخستین کشتی در روز سه شنبه آینده وارد کشور شود.

در جلسه مقامات وزارت دریانوردی پاکستان با کمیته دائمی مجلس سنا در امور دریانوردی، موضوعات مختلف بندر و سرمایه گذاران آن مورد بررسی قرار گفت. در این جلسه اعلام شد که بندر گوادر برای هرگونه تجارت دوجانبه و ترانزیت آماده بهره برداری می باشد.

کمیته مذاکره در مورد تجارت و ترانزیت حمل و نقل گفت: ماژول ترانزیت تجارت افغانستان این بندر نیاز به تغییراتی دارد که به زودی اعمال شده و پس از آزمایش اولیه، آماده بهره برداری می گردد.

بندر گوادر پاکستان: از راهروی اقتصادی چین و پاکستان تا راهروی اقتصادی جهان

امتیازات بندر گودار در مقابل سایر بندرهای تجاری

رقبای اصلی بندر گوادار شامل بنادر سنگاپور و دبی خواهند بود. با این حال وجود مشوق هایی هچون معافیت هزینه‌های تخلیه بار و تامین محل انبار کالا به مدت سه ماه، تجار سراسر جهان را به سمت گوادر سوق خواهد داد.

از سوی دیگر، تجهیزات جدیدی به منظور ترخیص و بارگیری کالا در بندر گوادر وجود دارد. سیستم ثبت سفارش الکترونیکی نیز از سایر امتیازات این بندر تجاری می باشد.

Leave a reply