گزارش عملکرد مرکز کارآفرین شو – سال 98

مرکز بین­المللی کارآفرینی کد – کارآفرین شو  از سال شروع فعالیت خود در سال 96، تنها مرکز در ایران با تجربه برگزاری رویداد های استارت اپی و خدمات کارآفرینی برای تشکیل استارتآپ های جوان، چابک و پرانرژی و چندملیتی در کشور های همسایه (پاکستان-ترکیه) می باشد.

این مرکز، آموزش ها و امکانات لازم را به منظور تشویق دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی-پاکستانی-ترکیه و کشورهای اکو برای فعالیت با یکدیگر، ایجاد استارتاپ­های چندملیتی در داخل و خارج کشور و تجاری­سازی دانش بومی دانشگاه های کشورهای منطقه و در نهایت توسعه پایدار علمی و اقتصادی منطقه فراهم می سازد و مشاوره های ضروری را به منظور رفع نیاز های اولیه در جهت تاسیس استارت اپ های فرامرزی ارائه می دهد. فعالیت مرکز بین­المللی کارآفرینی کد-کارآفرین شو با هدف پاسخ گویی به چندین سوال اساسی آغاز گردید. به عنوان مثال چند نفر از دانشجویان ما حتی در مقطع دکترای تخصصی قادر به نوشتن و ارائه یک طرح کسب و کار می­باشند؟! چند نفر دارای سواد مالی لازم جهت شروع یک شرکت هستند؟! چند نفر توان تیم‌سازی، مدیریت و رهبری را دارند؟ آیا اکنون زمان آن نشده است که یک مرکز کارآفرینی با رسالت متفاوت و با هدف مشوق دانشجویان و ایده­های خام دانشجویی به سوی کارآفرینی حرفه­ای تشکیل شود؟!

مرکز بین­المللی کارآفرین شو با این هدف و به منظور ایجاد تفکر کارآفرینی در میان دانشجویان ایرانی و سایر کشورهای اکو و ورود آن­ها به شبکه­ کارآفرینان بین­المللی تشکیل گردید.

خلاصه فعالیت های مرکز کارآفرین شو برای سال اول فعالیت (سال 98) بر اساس هر فصل سال در ادامه ذکر می گردد

سه ماه چهارم سال 98

 

سه ماه سوم سال 98

 

سه ماه دوم سال 98

 

سه ماه اول سال 98