دانشگاه پنجاب پاکستان در ادامه گسترش روابط علمی و تحقیقاتی با دانشگاه ایران، توافق نامه همکاری با دانشگاه نیشابور امضا کرد

با حضور پروفسور محمد سلیم مظهر معاون دانشگاه و رئیس دانشکده شرق شناسی دانشگاه پنجاب پاکستان در شانزدهم تیر ماه 1397 در دانشگاه نیشابور تفاهم نامه همکاری دو جانبه علمی-پژوهشی امضا گردید.

بر اساس این تفاهم نامه که با محوریت همکاری های علمی-پژوهشی مبادله شد انجام طرح های پژوهشی های مشترک ، برگزاری کنفرانس سمینار و کارگاههای آموزشی ، تبادل استاد، محقق و دانشجو به صورت مشترک بین این دو دانشگاه دانشگاه نیشابور و دانشگاه پنجاب پاکستان انجام خواهد شد؛ صورت خواهد گرفت. استفاده مشترک از امکانات آزمایشگاهی و کتابخانه ای هر دو دانشگاه از دیگر مفاد این تفاهم نامه است که در آینده اجرایی خواهد شد.

دانشگاه پنجاب پاکستان یکی از مهمترین دانشگاههای کشور پاکستان است و دارای 43 هزار دانشجو و 1300 عضو هیأت علمی می باشد. کتابخانه مرکزی این دانشگاه با دارا بودن بیش از 13000 نسخه کتب خطی به زبان فارسی یکی از غنی ترین منابع کتابخانه ای منطقه  می باشد.

http://www.pu.edu.pk/

Leave a reply