بنیاد علم و فناوری پاکستان و اتحادیه اروپا برای اجرای برنامه ها و فعالیت های تحت عنوان Horizon 2020

بنیاد علم و فناوری پاکستان (PSF) از طرف دولت پاکستان به عنوان سازمان اصلی برای برنامه تحقیق و نوآوری اتحادیه اروپا Horizon 2020 در پاکستان توسط وزارت علوم و فناوری (MoST) اعلام شده است.

بنیاد علم و فناوری پاکستان تحت هدایت و سیاست های MOST با اتحادیه اروپا برای اجرای برنامه ها و فعالیت های تحت عنوان Horizon 2020  هماهنگ خواهد شد. بنیاد علمی پاکستان فعالانه در برقراری ارتباط با دیگر سازمان های ملی، منطقه ای و بین المللی برای ترویج تحقیق و تسهیل دانشمندان، تکنیسین ها و تکنوازان کشور فعالیت می کند.

PSF که یک سازمان مرکزی برای Horizon 2020 است، در حال حاضر برنامه ای را در هماهنگی با نمایندگی اتحادیه اروپا در پاکستان ایجاد کرده است و تحت این توافق، سمینارهای آگاهی هر دو در سطح فدرال و ملی برای ارائه پشتیبانی ها و کمک های لازم به دانشمندان / محققان پاکستان سازماندهی می کند. همچنین بنیاد علمی پاکستان طرح های پروژه ای با کیفیت بالا را تهیه و ارائه داده تا بتوانند از این فرصت های مالی بهره مند شوند.

اتحادیه اروپا (EU) به عنوان یک رهبر جهانی در زمینه تحقیقات و نوآوری، برنامه Horizon 2020 را در پی پیاده سازی برنامه های مشابه FP6 و FP7 که قبلا اجرا کرده بود، ارائه داده است.

این همچنین فرصتی را برای کشورهای عضو غیر اتحادیه اروپا مانند پاکستان فراهم می کند تا بودجه قابل توجهی رابه خود اختصاص دهند. برنامه Horizon 2020 برای شرکت کنندگان بین المللی برای پیشبرد پروژه های مشترک علمی با کیفیت از طریق همکاری های مشترک با شرکای علمی و فن آوری اتحادیه اروپا موقعیت هایی را فراهم آورده است. بدین منظور، کمک مالی به میزان قابل توجهی در حدود 79 میلیارد دلار برای مدت هفت ساله در سراسر جهان در دسترس است، که در مجموع بیش از 10 میلیارد دلار در سال اختصاص داده شده است.

همه دانشمندان و محققان در سازمان های مختلف سراسر کشور به ایجاد کنسرسیوم با شرکای اتحادیه اروپا، تهیه پیشنهادات تحقیقاتی با کیفیت بالا و ارسال به اتحادیه اروپا  به منظور به اشتراک گذاری داده ها و گسترش همکاری با نمایندگی اتحادیه اروپا در دفتر پاکستان دعوت و تشویق شده اند.

Leave a reply