پارک علم و فناوری در اسلام آباد پایتخت پاکستان با هزینه ساخت اولیه 50 میلیون روپیه دستورکار اصلی دولت جدید

دولت فدرال تصمیم به راه اندازی یک پارک علم و فناوری در اسلام آباد پایتخت پاکستان با هزینه ساخت اولیه 50 میلیون روپیه گرفته است.

این پارک علم و فناوری در اسلام آباد در همکاری با دانشگاه COMSATS به عنوان یکی از دانشگاه های برتر پاکستان در سطح بین الملل تاسیس خواهد شد.

معرفی جامع از دانشگاه COMSATS اسلام آباد

یک شرکت مشهور در حال تهیه گزارش امکان سنجی در این زمینه است.

هدف از این پارک علم و فناوری در اسلام آباد ارتقا مطالعات و تحقیقات در زمینه علم، به ویژه برای دانشجویان علوم پایه است که تمام امکانات مربوط به علم و فناوری را تحت یک مرکز کسب نمایند.

دانشگاه ملی علوم و فناوری (NUST) و کمیسیون آموزش تحصیلات تکمیلی (HEC) همکاری خود را در این پروژه در سال 2017 آغاز کرده اند. تخمین زده می شود که این پروژه در سال 2020 تکمیل خواهد شد.

دانشگاه NUST، جوان ترین دانشگاه برتر پاکستان که همکاری های بین المللی آن، جهان را شگفت زده کرد.

لازم به ذکر است پیش از این نیز پارک علم و فناوری تخصصی در حوزه ICT  توسط هیات صادرات نرم افزار پاکستان (PSEB) برای تسهیل رشد صنعت ICT، در سال 1999 در اسلام آباد تاسیس گردید.

پارک علم و فناوری در اسلام آباد برای دستیابی به اهداف فوری نظیر  افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتقال تکنولوژی، افزایش صادرات، گسترش تکنولوژی، افزایش اشتغال و توسعه منابع انسانی راه اندازی می شود.

Leave a reply