چرا آموزش تحصیلات عالی در دانشگاه های پاکستان به زبان انگلیسی میباشد؟

تحصیلات عالی در پاکستان پس از استقلال این کشور از بریتانیا در سال 1947 به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافت. امروزه کمیته آموزش عالی پاکستان (HEC)، بر سیستم تحصیلات عالی در این کشور، بودجه و خروجی تحقیقات و کیفیت آموزش، نظارت می نماید.

این کمیته، 174 دانشگاه در کشور را از جمله نهاد های خصوصی و دولتی تحت پوشش قرار می دهد که بعضی از آنها نظامی یا حرفه ای هستند. نکته مهم آن است یک دانشجوی خارجی متقاضی تحصیل در هر کدام از دانشگاه های پاکستان لازم نیست که در مورد یادگیری زبان اردو (زبان ملی) نگرانی داشته باشد، چراکه که تمام آموزش های این دانشگاه ها، به زبان انگلیسی انجام می شود.

در مجموع 10 دانشگاه برتر در پاکستان در رتبه بندی دانشگاهی QS در سال 2016 در آسیا وجود دارد. این نظام رتبه بندی در سال 2016، 350 دانشگاه برتر آسیا را معرفی می کند. همچنین شش دانشگاه پاکستان نیز در رتبه بندی دانشگاه جهانی QS در سال 2017 وجود دارد .

Leave a reply