Home اخبار دانشگاهی ایران ایران سومین کشور از لحاظ تعداد فارغ التحصیلان حوزه مهندسی میباشد: معاون آموزشی وزارت علوم

ایران سومین کشور از لحاظ تعداد فارغ التحصیلان حوزه مهندسی میباشد: معاون آموزشی وزارت علوم