دانشگاه ملی علم و فناوری ( NUST ): دانشگاهی که تو 100 تا دانشگاه جوان رتبه بندی میشود

دانشگاه ملی علم و فناوری در سال 1991 تاسیس گشت. دانشگاه ملی علم و فناوری ، بالاترین رتبه را در میان دانشگاه های پاکستان و دانشگاه های موجود در QS دارد و در دامنه 550-501 قرار گرفته است. نوآوری این دانشگاه و نیز قرار گیری در میان 250 دانشگاه برتر جهان به دلیل گرایش مهندسی برق از جمله افتخارات آن می باشد.

Leave a reply