مقامات استان سند وضعیت کالج دولتی حیدرآباد را به دانشگاه, تغییر دادند.

استان سند, در روز جمعه, کالج دولتی حیدرآباد را به دانشگاه تغییر وضعیت داد. بر طبق اخبار منتشر شده توسط دولت دانشگاه ها و دپارتمان های خارجی سند, وزیر ارشد سید مراد علی شاه, به کالج حیدرآباد عنوان دانشگاه را اعطا کرد و دکتر طیبا ظریف را به سمت معاونت دانشگاه طی یک دوره 4 ساله منصوب کرد.

کالج حیدرآباد در سال 1917 پایه گذاری شد. تا قبل از تفکیک شدن شبه قاره, هیئتی از متولیان مسؤلیت این موسسه را برعهده داشتند. اگرچه که تمامی آن ها در سال 1947 به هند مهاجرت کردند.

دولت سند اختیار کالج را در 21 ژوئن 1948 به دست گرفت. کالج حیدرآباد تحصیلات را برای دانشکده ی علوم تا سطوح متوسط تحصیلی و برای دانشجویان دانشکده ی هنر تا سطح لیسانس فراهم کرده بود. تعداد کل دانشجویان ثبت نامی در سال 49-1948, 224 نفر و تعداد کل اساتید 25 نفر اعلام شده بود. تا سال 52-1951, که تا آن زمان موسسه ی اختصاصی ای برای دختران وجود نداشت, کالج به صورت آموزش مختلط فعالیت می کرد. دانشکده ی علوم در مارچ 1951, به هنگامی که بخش قابل توجهی از دانشجویان خواستار تحصیلات در مقاطع بالاتر بودند, به سطح کارشناسی ارتقا یافت. در  سال 62-1961 دانشگاه سند تدریس کلاس های افتخاری موسسه را بر عهده گرفت.

از سال 1948 به بعد, کالج دولتی حیدرآباد به عنوان موسسه ی برتر استان سند, به تصرف موقعیت های ویژه و خاص پرداخته است.

دانشجویان این کالج موفق به کسب موقیعت های شغلی بی نظیری شده اند؛ که در طی آزمون های متفاوت توسط هیئت تحصیلات ثانویه و متوسط, حیدرآباد و دانشگاه سند برگزار شده است. یک نگاه به لیست برگزیده ها برای تصدیق این ادعا کافیست که دانشجویان ما بخش کثیری از جوایز و جام ها را در بخش های فوق برنامه از آن خود کرده اند. بخش عمده ای از پسران قدیمی این دانشگاه اکنون در خدمت ملت به عنوان مدیر و مسؤل و مجری فعالیت های سازنده هستند.

دکتر ظریف اخیرا به عنوان سرپرست معاونت دانشگاه نواب شاه مشغول فعالیت بوده, و اکنون در سمت مدیرکل خدمت می کنند.

ایشان در سال 1998 کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه کراچی گذراندند, و بعدا کارشناسی ارشد فلسفه و دکترا خود را هم در همین دانشگاه به اتمام رساندند. در همین حال, اسد عمر, وزیر فدرال برنامه ریزی, توسعه و نوآوری های ویژه, بیان کرد که لایحه ی توسعه ی دانشگاه فدرال در حیدرآباد در مجلس شورای ملی طرح و برنامه ریزی شده است.

Leave a reply