راه اندازی مزرعه استخراج ارز دیجیتال پاکستان با استفاده از انرژی برق آبی

اولین مزرعه استخراج ارز دیجیتال در پاکستان بر پایه نیروی برق آبی در خیبرپختوخوا (KP) احداث شده است. پروژه استخراج ارز دیجیتال در مقیاسی کوچک بعد از دریافت تاییدیه از دولت KP تحت عنوان تحقیق و توسعه آغاز کرد. به دنبال راه اندازی مزرعه استخراج ارز دیجیتال پاکستان با استفاده از انرژی برق آبی در خیبرپختوخوا، فیلمی از محیط مزرعه در صفحه ی رسمی فیسبوک واگار زاکا به اشتراک گذاشته است. واگار زاکا بعد از برپایی مجموعه خود در بیابان های KP گفت: من تماما از هزینه خودم, بدون هیچ سرمایه گذاری و حمایت خارجی, برای راه اندازی تجهیزات استخراج ارز دیجیتال استفاده کردم.

آغاز فعالیت اولین کمیته مشورت استخراج ارز دیجیتال در پاکستان

در سه سال اخیر, زاکا به طرز خستگی ناپذیری به دولت برای قانونی کردن ارز های دیجیتال در کشور اصرار کرد. با توجه با افزایش سطح اگاهی مردم نسبت به ارز های دیجیتال, دولت KP اولین کمیته مشورت ارزهای دیجیتال در پاکستان را دایر کرد. به این منظور, ضیا الله بنگاش, مشاور وزیر ارشد علم و تکنولوژی و فناوری اطلاعات, دولت ایالتی را متقاعد کرد که اقدامات ضروری را برای بهره برداری از بازار جهانی ارز های دیجیتال انجام بدهند. از نظر اقتصادی, دولت قصد دارد که پازل های زنجیری را با استفاده از بررسی های سریع حل کرده و با همکاری بازیکنان محلی ارز های دیجیتال تا حد نیاز تنظیم کند.

Leave a reply