دانشجوی دختر پاکستانی برنده مسابقه بین المللی مقاله نویسی در حوزه هوش مصنوعی

دانشجوی پاکستانی ساماویا رضوان به عنوان برنده مسابقه بین المللی مقاله نویسی در میان کشورهای عضو OIC انتخاب شد. ساماویا رضوان از NUST برنده جایزه سوم مسابقه بین المللی مقاله نویسی در زمینه هوش مصنوعی شد که در آن نامزدهای 22 کشور عضو OIC شرکت کردند. او تنها پاکستانی است که به این افتخار دست یافته است. سال گذشته این دختر پاکستانی به همراه دانشجویی از دانشگاه LUMS از پاکستان انتخاب شد تا برنامه های تحت عنوان MIT Elevate Prize، 2020 را بررسی کند.

هدف از برگزاری مسابقه بین المللی مقاله نویسی در حوزه هوش مصنوعی

رقابت هوش مصنوعی 2021 توسط کمیته دائمی همکاری علمی و فنی اسلامی COMSTECH و با همکاری انجمن اسلامی سازمان همکاری اسلامی ICYF ترتیب داده شد. در این مسابقه ، شرکت کنندگان از 22 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی OIC شرکت کردند. مسابقه بین المللی مقاله نویسی COMSTECH-ICYF در زمینه هوش مصنوعی برای ارتقا آگاهی از هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرو در عصر معاصر و پتانسیل آن در مناطق مختلف اقتصاد و جامعه راه اندازی شده است.

Leave a reply