اعلام تصمیم انجمن کالج ها و آکادمی های پاکستان درباره بازگشایی موسسات آموزشی

تمامی انجمن کالج ها و آکادمی های پاکستان (APCAA) اعلام کرده اند که از ماه آینده موسسات آموزشی کشور مجدداً بازگشایی می شوند. در طی یک کنفرانس مطبوعاتی که در کالج استارز در مال رد پایین در لاهور برگزار شد، رئیس انجمن کالج ها و آکادمی های پاکستان ، رعنا انصار، اعلام کرد که کالج ها از 1 ژانویه 2021 در سراسر کشور بازگشایی می شود. رئیس APCAA استدلال کرد که تعطیلی دانشکده ها نه تنها منجر به آسیب به تحصیلات دانشجویان می شود بلکه صاحبان انستیتوی خصوصی متحمل خساراتی به ارزش میلیون ها نفر می شوند.

رعایت دستورالعمل های بهداشتی در موسسات آموزشی پاکستان به منظور کنترل شیوع ویروس

رئیس انجمن کالج ها و آکادمی های پاکستان همچنین به دولت و هم به والدین اطمینان داد که موسسات آموزشی تحت نظارت رعایت SOP های سخت گیرانه برای پیشگیری از شیوع کرونا خواهند بود. علاوه بر این، انجمن کالج ها و آکادمی های پاکستان همچنین از دولت خواسته است تا در تصمیم خود در مورد تبدیل اتصالات برق موسسات آموزشی خصوصی از مسکونی به تجاری تجدید نظر کند. پیش از این، کنفرانس وزیران آموزش بین ایالتی (IPEMC) با توجه به شیوع ویروس کرونا ویروس در 23 نوامبر برای دومین بار مدارس، کالج ها، دانشگاه ها و آکادمی های سراسر پاکستان را تعطیل کرد. طبق تصمیم، کلیه موسسات آموزشی تا 10 ژانویه 2021 بسته خواهند ماند. تصمیم در مورد بازگشایی یا تمدید تعطیلی مسسات آموزشی توسط IPEMC طی هفته اول ژانویه پس از ارزیابی وضعیت ویروس کرونا در پرتو توصیه های مرکز فرماندهی و عملیات ملی (NCOC) اتخاذ خواهد شد.

Leave a reply