بورس تحصیلی دانشگاه های آمریکا ویژه دانشجویان دانشگاه های پاکستان

کمیسیون آموزش عالی پاکستان، بورس تحصیلی دانشگاه های آمریکا برای تحصیل در دوره دکترای تخصصی (Ph.D) معرفی می نماید. کمیسیون آموزش عالی (HEC) از وجود یک برنامه بورس تحصیلی دانشگاه های آمریکا ویژه دانشجویان دوره Ph.D برای پاییز 2021 و بهار 2022 روز یکشنبه خبر داد. بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده در توئیتر، برنامه بورس تحصیلی دانشگاه های آمریکا  تحت “کریدور دانش ایالات متحده-پاکستان” توسط HEC  اعلام شده است.

جزئیات بورس تحصیلی دانشگاه های آمریکا تحت کریدور دانش ایالات متحده-پاکستان

در طی دیدار رسمی نخست وزیر پاکستان با رئیس جمهور و دیگر مقامات ایالات متحده آمریکا در 22 اکتبر 2015، دو رهبر پیشنهاد ایجاد کریدور دانش ایالات متحده و پاکستان را مورد بحث قرار دادند و دولت های خود را به منظور همکاری در این چارچوب و ارائه بورسیه تحصیلی تشویق کردند. این کریدور برای دستیابی به اهداف اولویت دار توسعه که در سند سیاست چشم انداز 2025 پاکستان در نظر گرفته شده است ساخته شد.
طبق این برنامه ، ده هزار (10 هزار) پژوهشگر پاکستانی در ده سال آینده به عنوان تلاش دولت پاکستان برای آموزش هیئت علمی خود در زمینه های مشخص شده، به دانشگاه های ایالات متحده خواهند پیوست.

مقررات بورس تحصیلی دانشگاه های آمریکا ویژه دانشجویان دانشگاه های پاکستان

بورس تحصیلی دانشگاه های آمریکا در دو بخش به دانشجویان دانشگاه های پاکستان ارائه می گردد. دسته اول: داوطلبان تضمین پذیرش در دانشگاه های ایالات متحده را خواهند داشت. همچنین پشتیبانی شهریه برای مواردی مانندکمک هزینه اولیه مسکن، کمک هزینه زندگی ماهیانه، هزینه بازگشت هواپیما و بیمه درمانی را دارند. دسته دوم: داوطلبان تضمین پذیرش در دانشگاه های ایالات متحده با رتبه بندی کلی QS 300 همراه با هزینه زندگی ماهیانه، بیمه سلامت، هزینه برگشت هواپیما و شهریه با نرخ توافقی را خواهند داشت. برنامه بورس تحصیلی دانشگاه های آمریکا تا 10 ژانویه 2021 باز هستند.    

Leave a reply