Home اخبار دانشگاهی ایران کسب مقام دوم توسط شرکت سمام گستر دم‌کش از شهرستان رودسر در مسابقات ISIF’20 در کشور ترکیه

کسب مقام دوم توسط شرکت سمام گستر دم‌کش از شهرستان رودسر در مسابقات ISIF’20 در کشور ترکیه