محققان حوزه کشاورزی، دو نوع جدید موز پاکستانی را معرفی می کنند

محققان پاکستانی در تلاش خستگی ناپذیر خود برای اصلاح بخش کشاورزی، دو نوع جدید موز پاکستانی با ویژگی های بهینه را وارد بازار می کند. یکی از موسسه های تحقیقات کشاورزی برتر پاکستان با نام شورای تحقیقات کشاورزی پاکستان (PARC) ، دو گونه جدید موز پاکستانی را برای کشت در سند تولید کرده است. بر اساس گزارش ها، گونه های جدید NIGAB-1 و NIGAB-2  در انستیتوی ملی ژنومیک و بیوتکنولوژی و پیشرفته (NIGAB) مرکز تحقیقات کشاورزی ملی تولید شده اند. این مرکز تحقیقاتی در حال حاضر 300000 گیاه عاری از بیماری را از طریق کشت بافت تولید کرده است. Pakistan Develops ‘Two Unique Varieties’ Of Banana شورای بذر سند، کشت تجاری NIGAB-1 و NIGAB-2 را در این ایالت تصویب کرده است. طبق آزمایشات دوره ای، این گونه ها عملکرد بالا و ماندگاری طولانی مدت دارند.

هدف از تولید گونه های جدید موز پاکستانی توسط محققین کشاورزی

دکتر محمد عظیم خان رئیس شورای تحقیقات کشاورزی (PARC) گفت: جدیدترین انواع گونه های موز پاکستانی با نام های NIGAB-1 و NIGAB-2  تولید موز در کشور را افزایش می دهند که به تأمین نیازهای داخلی کمک می کند. همچنین گونه های جدید به دلیل ماندگاری بالاتر خود به اهداف صادراتی پاکستان کمک خواهد کرد. رئیس شورای تحقیقات کشاورزی از دانشمندان درگیر در تولید انواع موز پاکستانی با ویژگی های بهینه تشکر نمود. Pakistan Develops ‘Two Unique Varieties’ Of Banana آمار عملکرد ملی نشان می دهد که در پاکستان بیش از 80،000 زمین برای کشت موز به کار می رود. این میوه همچنین منبع اساسی درآمد هزاران خانوار روستایی در کشورهای در حال توسعه باشد. علاوه بر این، طبق اعلام سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (FAO) پیش بینی می شود تولید جهانی موز و میوه های گرمسیری در این دهه 1.8 درصد در سال افزایش یابد. در شرایط فعلی، تولید تا سال 2028 کمی بیش از 255 میلیون تن محصول خواهد داشت.

Leave a reply