تبدیل موسسه بهداشت کودکان به دانشگاه علوم بهداشت کودکان در پنجاب

دولت پنجاب برای مقابله با چالش های مربوط به سلامت مادران و کودکان، ارتقا جایگاه موسسه بهداشت کودکان به دانشگاه علوم بهداشت کودکان را تصویب کرده است. این تصمیم در جلسه کابینه روز دوشنبه و در حالی که عثمان بزرگدار سروزیر ایالت پنجاب ریاست جلسه را بر عهده داشت اتخاذ گردید. در جریان جلسه مطبوعاتی پس از جلسه اصلی، دستیار ویژه سر وزیر در حوزه اطلاعات، دکتر فردوس عاشق آوان، گفت که دانشگاه علوم بهداشت کودکان دارای سه دانشکده از جمله دانشکده پرستاری تحصیلات تکمیلی، دانشکده علوم پزشکی متفقین و دانشکده اطفال خواهد بود.

مزایای تبدیل موسسه بهداشت کودکان به دانشگاه علوم بهداشت کودکان

این اقدام به همکاری موسسه با سایر دانشگاههای بین المللی کمک خواهد کرد تا از تخصص آنها در زمینه بهبود سلامت مادر و کودک بهره مند شوند. به علاوه؛ این توسعه فرصت های را برای پزشکان، پرستاران و کارکنان پیراپزشکی فراهم می کند تا خدمات خود را در سراسر ایالت، به ویژه به مناطق روستایی گسترش دهند. در پایان جلسه کابینه همچنین تصویب کرده است که اسامی کالج های مدرک دولتی را تغییر دهد و در عین حال برنامه های BA / BSc و MA / MSc را از 1 ژانویه لغو کند. در این جلسه همچنین  تصویب مجدد قانون پنجابی های خارج از کشور پاکستان در سال 2014 ، و اصلاحات این قانون به تصویب رسید.

Leave a reply