افتتاح پارک علمی و فناوری دریایی پاکستان (PMSTP) و دانشکده مهندسی و علوم کاربردی بحریه (BSEAS) در دانشگاه بحریه کراچی

دریادار ظفر محمود عباسی رئیس ستاد نیروی دریایی سنگ بنای پارک علم و فناوری دریایی پاکستان (PMSTP) و دانشکده مهندسی و علوم کاربردی بحریه (BSEAS) را در دانشگاه بحریه کراچی افتتاح کرد. به محض ورود، رئیس ستاد نیروی دریایی توسط رئیس دانشگاه بحریه کراچی ، معاون دریادار کلیم شوکت مورد استقبال قرار گرفت. هدف اصلی پروژه پارک علمی و فناوری دریایی پاکستان (PMSTP)، شروع اقتصاد ملی آبی از طریق ارتقا علوم دریایی، فناوری ها و مشاغل مرتبط است.PMSTP  به عنوان یک بستر پر جنب و جوش برای همکاری دانشگاهی، دولتی، صنعتی و تسهیل بیشتر شرکت های نوپا، صنایع و کارآفرینان عمل خواهد کرد. این پارک، مراکز مختلف تحقیق ، طراحی و توسع (RD&D) ، مرکز تعالی (CoE) و سایر ساختارهای چند منظوره را در خود جای خواهد داد.

خدمات ارائه شده در پارک علمی و فناوری دریایی پاکستان و دانشکده مهندسی و علوم کاربردی در دانشگاه بحریه کراچی

در دانشگاه بحریه کراچی یک فضای اختصاصی برای تولید و نگهداری سیستم زیست محیطی نوآوری دریایی ایجاد خواهد شد. همچنین یک مرکز پیشرفته مهارت های دریایی برای آموزش جوانان در رشته های مختلف دریایی ایجاد می شود تا بتواند از فرصت های بی حد و حصر در بخش دریایی در حال گسترش بهره مند شود. پس از آن PMSTP علاوه بر نقشی اساسی در نقشه برداری از ثروت های ملی دریایی، به تولید ناخالص داخلی ملی نیز کمک خواهد کرد. راه اندازی دانشکده جدید مهندسی و علوم کاربردی بحریه (BSEAS) تلفیقی از بخش های اصلی دانشگاه بحریه کراچی شامل علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و مهندسی نرم افزار است. افتتاح BSEAS گام اصلی دیگری برای دستیابی به تعالی در تحقیقات تسهیل آموزش میان رشته ای است. دانشکده جدید مهندسی و علوم کاربردی بحریه یک تلاش برجسته برای ارتقا یادگیری بین رشته ای است.با توجه به چشم انداز رئیس نیروی دریایی، PMSTP و BSEAS به عنوان پروژه های شاخص سال 2020 تاسیس می شوند تا فرصت های آموزشی کیفی و پایدار را فراهم کنند.

Leave a reply