فراخوان طرح‌های مشترک سازمان TÜBİTAK ترکیه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری MSRT

دومین فراخوان طرح‌های مشترک پژوهشی ایران – ترکیه در قالب همکاری سازمان تحقیقات پژوهش‌های علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) اعلام شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، این فراخوان به دنبال برگزاری موفقیت آمیز فراخوان اول طرحهای پژوهشی ایران و کشور ترکیه در سال ۲۰۱۹ و بنا به اعلام رضایت‌مندی طرفین بویژه با درخواست توبیتاک اعلام می‌شود. فواخوان اول بر اساس تفاهم نامه همکاری بین شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) و با استقبال قابل توجه پژوهشگران دو کشور اجرا شد که در قالب این برنامه تعداد بیست و دو طرح نهایی بعد از تایید نهایی توسط داوران هر دو طرف معرفی شد که هم اکنون پس از عقد قرارداد با پژوهشگران این طرح‌های منتخب، همکاری علمی متقابل آنها در قالب پروپوزال‌های تایید شده آغاز شده است.

ویژگی فراخوان طرح‌های مشترک ایران و ترکیه در دوم پیوستن موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی (NIMAD) به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پوشش طرح‌های منتخب از حوزه علوم پزشکی است که زمینه‌های همکاری‌های علمی و پژوهشی متقابل پژوهشگران دو کشور را در حوزه‌های علوم پزشکی، درمان و بهداشت و نیز امکان ایجاد یک همکاری متقابل سه جانبه را فراهم آورده است.

محققان و اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزشی یا تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت و درمان علوم پزشکی (که دارای عضویت در سامانه https://isid.research.ac.ir/ هستند) بعد از حصول توافق با یکی از محققان و اعضای هیئت علمی مراکز تحقیقاتی یا دانشگاه‌های ترکیه ای و تهیه پروپوزال مشترک نسبت به بارگذاری این طرح ها در وبگاههای ویژه اقدام خواهند کردو بعد از طی روال داوری توسط کمیته‌های داوری طرفین، طرح‌های نهایی توسط کمیته ای مشترک انتخاب خواهند شد. اطلاعات و قوانین حاکم بر این طرح ها، برنامه زمان بندی و فرم پروپوزال جهت دسترسی محققان زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق آدرس‌های ذیل قابل دسترسی است: https://irtu.tabrizu.ac.ir/ و http://rms.nimad.ac.ir/ و https://www.tubitak.gov.tr/ گفتنی است دانشگاه تبریز به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT)و به عنوان مرجع ملی همکاری های علمی با کشور ترکیه مسئولیت هماهنگی و اجرای فراخوان‌ها را برعهده دارد.

Leave a reply