آغاز احداث دانشگاه بابا فرید در منطقه پاکپاتان در ایالت پنجاب پاکستان

وزیر ارشد پنجاب پاکستان عثمان بزدار، از تأسیس و احداث دانشگاه بابا فرید در منطقه پاکپاتان خبر داد. عثمان بوزدار وزیر پنجاب از پاکپاتان بازدید کرد و از اجرای برخی پروژه های ساخت وساز آموزشی و تسهیلات رفاهی از جمله دانشگاه بابا فرید در این منطقه خبر داد. وی در جریان بازدید خود از این منطقه، احداث دانشگاه بابا فرید در منطقه پاکپاتان را به صورت یکی از برنامه های اولویت دار اعلام کرد. وی این بیانیه را پس از مشاهده پیشرفت پروژه های توسعه ای صادر نمود. او در این مراسم نه تنها خبر احداث دانشگاه بابا فرید را اعلام نمود بلکه به مقامات دستور داد تا زمین مربوطه را به سرعت شناسایی کنند. وی همچنین اعلام کرد که بودجه 460 میلیون روپیه به منطقه پاکپاتان اعطا می کند. وزیر به دولت محلی دستور داد تا از این صندوق برای پیشرفت مردم استفاده کند.

سایر پروژه های رفاهی در منطقه پاکپاتان

در بخش دیگر سخنرانی خود، وزیر ارشد ایالت پنجاب عثمان بوزدار اعلام کرد که یک سالن ورزشی (بدنسازی) در این منطقه ایجاد می کند. همچنین وزیر دستور داد تا در اسرع وقت بازار غلات برای منطقه پاکپاتان توسعه داده شود. احیا طرح تأمین آب در مالکا هانس، یک شهر تاریخی در پاکپاتان از دیگر اقدامات تسهیلاتی وزیر ارشد ایالت پنجاب برای منطقه می باشد. عثمان بوزدار اظهار داشت که در بیمارستان DHQ یک بخش مراقبت های اضطراری و مرکز تروما را ایجاد می کند. دولت همچنین جاده  Arifwala و Burewala به Sahiwal را بر اساس اولویت احداث می نماید. او همچنین دستور داد زمینی برای پارک بابا فرید تخصیص یابد.

Leave a reply