Home اخبار دانشگاهی پاکستان دانشگاه قائد اعظم پاکستان، الگوی دیجیتالی سازی علوم دانشگاه MIT را دنبال می کند

دانشگاه قائد اعظم پاکستان، الگوی دیجیتالی سازی علوم دانشگاه MIT را دنبال می کند