پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کنفرانس درمورد بحران کرونا در سطح بین المللی برگزار میکند

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به منظور ایجاد نگاه پژوهش‌محورانه و ایفای رسالت فرهنگی و اجتماعی خود، در مقابله با بیماری‌های فراگیر و تامین سلامت همگانی، کنفرانس بین‌المللی بحران کرونا و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی را در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد کرد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، محورهای این کنفرانس بین‌المللی شامل سه بخش اصلی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد بین المللی، بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد ملی و بحران کرونا و مسئولیت‌های اخلاقی در ابعاد ملی و بین المللی است.

دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی بحران کرونا و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی در تشریح زیر عنوان‌های بخش‌های اصلی کنفرانس گفت: در حوزه بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد بین المللی گزینه های اهدافی چون تاثیر شیوع بیمارهای فراگیر بر اجرای تعهدات حقوق بین الملل بشر دوستانه، مسئولیت دولت ها به همکاری بین المللی برای رعایت حقوق بر سلامت همگانی، اشخصا صلاحیت دار در اقامه دعوا و مراجع صالح در دعاوی مربوط به قربانیان ناشی از تحریم و مسئولیت دولت ها در ارایه خدمات بهداشتی ودرمانی به گروه های در معرض خطر بررسی خواهد شد.

دکتر حسین جوان آراسته با بیان اینکه یکی از آسیب های جدی بیماری های فراگیر در مسئولیت های حقوقی در ابعاد ملی ارزیابی کرد و گفت: برای بحران های ابعاد ملی طراحی الگوی سه جانبه تعامل میان بخش های خصوصی، دولتی و مردم نهاد در حوزه سلامت، مسئولیت های حقوقی نهادهای حاکمیتی در تامین حق سلامت همگانی و مسئولیت دولت ها در مواجهه با جرایم مرتبط با بحران های حوزه سلامت نقش اساسی دارد و در این کنفرانس به این نوع مسئولیت ها نگاه ویژه ای شده است.

دبیر علمی کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی در خصوص همکاران علمی این کنفرانس گفت: انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه؛ مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت؛ مرکز مطالعات حقوق تطبیقی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی از جمله همکاران علمی و فکری این کنفرانس خواهند بود.

استاد گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه باید به مسئولیت های اخلاقی ناشی از وقوع بیمارهای فراگیری مانند کرونا نیز توجه کرد افزود: در این کنفرانس با توجه به این محور اساسی زیر عنوان هایی مانند مسئولیت های اخلاقی نهادهای حاکمیتی در تامین حق سلامت همگانی، مسئولیت های اخلاقی افراد در رعایت حق دیگران بر سلامت بحران های ملی و جهانی، بحران کرونا و سلامت اخلاقی در قبال سلامت روانی و کرونا و مسئولیت اخلاقی گروه های اجتماعی ( (NGO در تامین سلامت مردم در ابعاد ملی و فراملی نیز مطرح و بررسی خواهد شد.

گفتنی است بنا به اعلام دبیرخانه علمی این کنفرانس مهلت ارسال چکیده مقالات ۲۰ مرداد ماه، ارسال اصل مقاله ۲۰ مهرماه و زمان برگزاری کنفرانس ۱۵ آبان ماه سال جاری خواهد بود. علاقه‌مندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر علاوه بر امکان ارتباط با شماره تماس ۳۲۱۱۱۳۷۷ و می توانند به آدرس الکترونیکی rihu.ac.ir مراجعه کنند.

Leave a reply