زندگی در دانشگاه های پاکستان : تجربه یک زندگی آزاد در دانشگاه

زندگی در دانشگاه های پاکستان با یک شناخت بین المللی تجربه ای شگفت انگیز است که همه باید یک بار از آن لذت ببرند.

در پاکستان تقریباً هر دانش آموز، یک بار در طول روزهای مدرسه خود آرزو می کرد تا آزادی زندگی دانشگاه را تجربه کند. در طول 4 سال زندگی دانشجویی، او چیزهای زیادی می آموزد.

بر عکس جوانان خارج از پاکستان معمولاً مایلند از زندگی دانشجویی در پاکستان آگاه شوند. چراکه اغلب تصویر ذهنی اشتباهی از یک کشور جمهوری اسلامی دارند که توسط رسانه ها ساخته شده است.

 اما حقیقت آن است که زندگی دانشجویی پاکستان با زندگی دانشجویی کشورهای دیگر متفوات نیست.

در دانشگاه های پاکستان، دختران و پسران  در همه کلاس ها و رویدادها با هم شرکت می کنند. آنها با همدیگر در یک سلف غذا می خورند و می نوشند. در فضای دانشگاه با یکدیگر در ارتباطند، درس می خوانند و در میهمانی شرکت می کنند.

 بنابراین، دانشجویان در دانشگاه های پاکستان تقریباً همه نوع تفریح ها و فعالیت ها را در طول زندگی دانشجویی خود تجربه می کنند. همانطور که دانشجویان سایر جوامع دیگر انجام می دهند.

رقص و غذای متنوع از ویژگی های اصلی مهمانی ها در بین دانشجویان دانشگاه پاکستان است.  برگزاری کنسرت با همکلاسی های دانشگاه نیز یک روال عادی برای دانشجویان است.

علاوه بر این ، در پایان هر سال تحصیلی، دانشجویان سفرهایی را ترتیب می دهند ، بیشتر به مناطق شمالی که به آن “سوئیس پاکستان” نیز می گویند.

امتحانات پایان ترم، بخش دشوار اما دلنشین از زندگی در دانشگاه های پاکستان

دانشگاه های پاکستان دارای سیستم ترمی است که دانشجو هر 3 ماه یکبار در امتحانات میان ترم شرکت می کنند. در حالی که امتحانات ترم در پایان هر ترم برگزار می شود. دانشجویان مجموعه ای از آزمونها، تکالیف، سخنرانی ها، پروژه های فردی و سایر موارد را طی می کنند.

در پایان هر ترم، دانشجویان دو گزینه برای امتحانات ترم نهایی دارند یا اینکه یک مگاپروژه ترم نهایی را انجام دهند یا در امتحان کتبی شرکت کنند. با این حال، استثنائات همیشه وجود دارد. برخی از موضوعات فقط یک گزینه را دارند: یا اجرای یک پروژه یا شرکت در امتحان کتبی.س

دانشگاه ها سمینارهایی را نیز برگزار می کنند که طیف گسترده ای از موضوع را در بر می گیرد. شرکت در سمینارها برای دانشجویان اجباری است.

بدین ترتیب زندگی در دانشگاه های پاکستان پویا و لذت بخش است که شما در کنار تفریحاتی نظیر مهمانی، می توانید از یک فضای آکادمیک نیز بهره مند شوید و توانایی علمی خود را نیز بالا ببرید.

Leave a reply