شهر پزشکی در کویته پاکستان ساخته می شود

فاضل اصغر معاون وزیر بلوچستان اظهار داشت: تعداد مبتلایان به کرونا ویروس در ایالت به 110 نفر افزایش یافته است در حالی که تهیه تجهیزات پزشکی بیشتر برای مقابله با بحران و ساخت شهر پزشکی در کویته پاکستان در دست اقدام است.

معاون وزیر گفت: 50 هکتار زمین در جاده ساریاب در نظر گرفته شده است که یک شهر پزشکی در کویته در سه ماه با ظرفیت اسکان 1000 نفر در کویته پاکستان احداث و در شرایط اضطراری عملیاتی خواهد شد.

فاضل گفت: شهر پزشکی پیشنهادی در ابتدا ظرفیت اسکان حداقل 1000 نفر را خواهد داشت. در آینده نزدیک 5000 اتاق دیگر در همان شهر پزشکی در کویته پاکستان ساخته می شود.

وی خاطر نشان کرد: دو مورد دیگر از كروناویروس در بلوچستان گزارش شده است كه پس از آن تعداد كل بیماران آلوده در ایالت به 110 نفر افزایش یافته و یك نفر نیز فوت كرده است.

او با بیان اینکه برای مقابله با این وضعیت وسایل و داروهای بیشتری خریداری می شود، افزود: 600 کانتینر سازمان مدیریت حوادث طبیعی (NDMA) هنوز به تفتان نرسیده اند. اما با تجهیزات جدید ، 1000 بیمار برای مدت دو تا سه ماه تحت درمان قرار می گیرند.

اقدامات انجام شده در کویته پاکستان برای مبارزه با ویروس کرونا

وزیر گفت: بیمارستان شیخ زاید برای مقابله با بیماران مبتلا به بیماری کرونا کاملاً مجهز است. در حالی که بخش ها و واحدهای جداسازی نیز در سایر بیمارستان ها تأسیس شده اند.

وی گفت: دولت بلوچستان تصمیم گرفته است تجهیزات آزمایشگاهی را خریداری کند که بتواند روزانه 1000 نفر را آزمایش کند. در صورت شیوع ویروس در کویته پاکستان نظرسنجی در شهر انجام خواهد شد تا بیشترین منطقه متاثر شناخته شود.

او از توده مردم خواست تا در طول شیوع ویروس در خانه بمانند و افزود: شهروندان باید اقدامات احتیاطی را انجام دهند. در همین حال، زائرانی که آزمایش ویروس آنها منفی شده است نیز حداقل باید دو ماه تحت مراقب باشند.

معاون وزیر همچنین به پزشکان و کارمندان پیراپزشکی ادای احترام کرد و افزود که دولت از کسانی که در زمینه دستمزد روزانه کار می کنند پشتیبانی خواهد کرد.

Leave a reply