مرکز تشخیص کرونا توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مرکز تشخیص کرونا، با تلاش بی‌وقفه همکاران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، آماده بهره‌برداری شده و در حال انجام تشخیص است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، آزمایشگاه‌ها و بخش‌های مختلف این مرکز تشخیصی در بالاترین سطح استاندارد ایمنی طراحی شده است و از ظرفیت تشخیص بیش از هزار نمونه در روز بر خوردار است.
کلیه مراحل انجام کار، اصول ایمنی و دستورالعمل‌ها، بر طبق دستور‌العمل‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO) و با مجوز رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

Leave a reply