شروع سال 99 در ایران و فعالیت های جامع علمی در هفته اول برای جلوگیری شیوع ویروس کرونا

دانشگاه کاشان برای جلوگیری شیوع ویروس کرونا از ساخت سیستم یونیزه کننده هوا به منظور ضدعفونی کردن محیط خبر داد زیرا خاصیت اکسیدکنندگی هوای یونیزه باعث میکروب‌زدایی، گندزدایی و ضدعفونی شدن محیط می‌شود.

همچنان یک واحد دانش‌بنیان در دانشگاه رازی کرمانشاه ، کار تولید ماسک‌های نانو فیلتر را آغاز کرد و از تولید روزانه ۲ هزار ماسک خبر داد. خط تولید ماسک بهداشتی و استاندارد در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا و کمک به سازمان‌های مسئول در تهیه ملزومات بهداشتی مورد نیاز، در دانشگاه مازندران هم راه‌اندازی شد.

دانشگاه کاشان هم در راستای جلوگیری شیوع ویروس کرونا در تولید روزانه بیش از ۱۰۰هزار ماسک بهداشتی و استاندارد حرکت زد و از راه اندازی کارگاه ماسک بهداشتی خبر داد.

دانشگاه صنعتی شیراز هم در هفته آخر سال 98 در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا خط تولید ماسک (روزانه بیش از ۵۰۰۰ عدد ماسک) و محلول ضد عفونی‌کننده خبر داد.

Leave a reply