راه های ارتباط با بخش های مختلف بیمارستان شوکت خانم پاکستان (واحد پیشاور )

بخش امور کسب و کار

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3696
ایمیل: asifahmad@skm.org.pk

خدمات بیماران سرپایی و امور اورژانسی

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3762
ایمیل: ocreception.pesh@skm.org.pk

امور اداری بیمارستان

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3502
ایمیل: scoo.pesh@skm.org.pk

مدیریت منابع انسانی

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3538, 3537

بازاریابی و توسعه تحقیقات

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 7502
ایمیل  skmtpeshawar@skm.org.pk

MIS

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3602
ایمیل mishl.pesh@skm.org.pk

آزمایشگاه پاتولوژی

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 4714, 4712
ایمیل pathlab.pesh@skm.org.pk

داروخانه

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3702
ایمیل pharmcounter.pesh@skm.org.pk

رادیولوژی

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 4602, 4603
ایمیل radreception.pesh@skm.org.pk

امور کیفیت و ایمنی بیمار

تلفن +92 91 588 5000
داخلی 3736
ایمیل pro3.pesh@skm.org.pk

3 Comments

  • شفاخانه شوکت خانم آیا بخش آدیوژی دارد؟ صدیق الله از آفغانستات

    • سلام واحترامات خدمت شما تقدیم است .در ضمن میخواستم بیدانم که شفاخانه شوکت خانم در بخش تداوی کلیه ویا گرده فعالیت دارد ؟

  • آیا مصارف شفاخانه رایگان است یا به پول

Leave a reply