آزمایشگاه Tariq در LUMS موفق به کشف ژن های موثر در روند تکامل شد

ژن های موثر در روند تکامل در آزمایشکاه Tariq

LUMS همچنان در صدر تحقیق و کشف قرار دارد. آزمایشگاه Tariq در LUMS ، یک آزمایشگاه پیشگام اپی ژنتیک است که بر روی ژن های موثر در روند تکامل کار می کند.

آزمایشگاه Tariq در LUMS یکی از بهترین آزمایشگاه های مگس میوه در کشور است که تاکنون بیش از 200 ژن جدید را کشف کرده است که در حفظ هویت سلولی نقش دارند.

نتایج اخیر این آزمایشگاه مرتبط با ژن های موثر در روند تکامل در مقاله ای در مجله Epigenetics and Chromatin اخیراً منتشر شده است.

این نخستین باری است که چنین کارهای برجسته ای در این زمینه در پاکستان انجام شده است که پیامدهای مستقیمی در زمینه زیست شناسی سرطان و پزشکی بازساختی  دارد.

کلیات نتایج تحقیقات مربوط به آزمایشگاه Tariq در LUMS

به رهبری دکتر محمد طارق، دانشیار LUMS ، تیمی از دانشجویان دکترا در این آزمایشگاه در تلاشند تا دریابند چگونه هویت سلول های ایجاد شده در طی جنین در طی تکامل بعدی حفظ می شود و تغییر سرنوشت سلولی چگونه امکان پذیر است.

کار آنها در مگس های میوه ای انجام شده است که یک سیستم مدل عالی در علم است. این تیم رویکرد جدیدی را برای مطالعه عوامل دخیل در حفظ سرنوشت سلولی به وجود آورد. آن ها از روش RNAi برای کشف عوامل جدید درگیر در خاموش نشدن گروه trxG  استفاده کردند.

 این تیم تحقیقاتی، یک گزارشگر فلورسنت بسیار حساس ایجاد کردند و از آن برای کشف عوامل ضد خاموش کردن که ممکن است trxG را در حفظ سرنوشت سلولی در مگسهای میوه تسهیل کند، استفاده کردند.

سپس داده ها برای تولید لیستی که می توانند به عنوان ژن های نامزد trxG در نظر گرفته شوند، تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل منجر به کشف 217 ژن، که به عنوان فاکتور trxG رفتار می کردند و به عنوان ژن های موثر در روند تکامل می باشند  گردید.

تیم تحقیقاتی آزمایشگاه Tariq در LUMS

این کار تحقیقاتی توسط خانم زین عمر، نامزد دکترا در LUMS آغاز شد. آقای اختر، دکتر سایما انور، محمد حیدر فاروق و نجما شاهین نیز از اعضای دیگر تیم بودند. علاوه بر  اعضای آزمایشگاه طارق در پاکستان، استاد مایکل بوتروس رئیس بخش مرکز تحقیقات سرطان آلمان (DKFZ)  و دکتر عزیز میتانی، زیست شناس محاسباتی کمک فروانی در انجام این پژوهش کردند.

دکتر طارق سرپرست تیم تحقیقاتی با ابراز خرسندی از این کشف ، گفت: تحقق یک رویا و تعهدی که من با LUMS داشتم، ایجاد یک برنامه تحقیقاتی مهم در زمینه اپی ژنتیک در پاکستان است. ساختن آن از ابتدا ، یک سفر طولانی سخت اما پر از هیجان بود. در واقع، نگرش درست، یک تیم سخت کوش و حمایت بی بدیل از سوی دانشگاه  LUMS سبب گردید تا ما به دستاوردهای تحقیقاتی با کیفیت و عالی در اینجا در پاکستان دست یابیم.

ژن های موثر در روند تکامل در آزمایشکاه Tariq

1 Comment

Leave a reply