Home اخبار کارآفرینی پاکستان به زودی بندر گوادر پاکستان به دوبی دوم تبدیل می‌شود: استاد مطالعات شرق آسیای دانشگاه تهران

به زودی بندر گوادر پاکستان به دوبی دوم تبدیل می‌شود: استاد مطالعات شرق آسیای دانشگاه تهران