فرصت استثنایی برای پرستاران در پاکستان: پاکستان به بیش از یک میلیون پرستار نیاز دارد

بر اساس گزارش انستیتوی علوم بهداشت نخست (PIHS) ، پاکستان در بخش مراقبت های بهداشتی خود به حدود یک میلیون پرستار دیگر احتیاج دارد. زیرا در حال حاضر تنها 75000 پرستار در مقابل جمعیت 200 میلیون نفری در خدمت هستند.

این آمار توسط کارشناسان شناخته شده جهانی در سمیناری در مورد وضعیت فعلی مراقبت های بهداشتی در پاکستان و وضعیت پرستاران در پاکستان فاش شده است. انستیتوی علوم بهداشت نخست (PIHS) این سمینار را برگزار کرد که در آن مدیر اجرایی کمپین پرستاری Nursing Now ، دکتر کاترین هاناوی، بر نقش مهم پرستاران در بخش بهداشت تأکید کرد.

اهمیت سرمایه گذاری بر آموزش پرستار در پاکستان

دکتر هانووی گفت: ما با آموزش پرستاران خود به منظور ارائه خدمات با كیفیت بالا و بیمار محور، در واقع بر روی یكی از بهترین دارایی هایمان و یکی از بزرگترین گروه متخصصان مراقبت های بهداشت، سرمایه گذاری می کنیم. پرستاران به عنوان گروهی هستند که نقش اساسی در ایجاد تغییر در بخش بهداشت را دارند.

وی افزود: در حالی که جهانی سازی و پیشرفت های فناوری فرصت های بیشتری را به وجود می آورد، تغییرات بیماری و تغییرات جمعیتی – اجتماعی و همچنین بلایای طبیعی و انسانی باعث افزایش فشار بر سیستم مراقبت های بهداشتی بیشتر از قبل شده است.

School of Nursing & Midwifery, Pakistan

در واقع مقابله با پیامدهای جنگ، شرایط اضطراری، و تعداد فزاینده ای از پناهندگان و آوارگان فشار اضافی را بر پرسنل مراقبت های بهداشتی وارد آورده است.

مدیر اجرایی کمپین پرستاری خاطر نشان کرد: پرستاران و ماماها برای پاسخگویی به نیازهای بهداشتی جوامع آسیب دیده، در منطقه ما در حکم قهرمانان ناب هستند. توانمندسازی پرستار و تقویت ظرفیت های او  باعث نجات جان انسان ها و بهبود سلامت و رفاه در هر زمان می شود.

School of Nursing and Midwifery Pakistan

در پایان سمینار، وی خواستار اشتغال بیشتر پرسنل پرستار به طور کلی و همچنین تدوین سیاست های نوین به ویژه در زمینه پوشش خدمات بهداشت جهانی گردید.

Leave a reply