مبارزه با سرطان پستان به سبک پاکستان: همه ساختمان های کشور صورتی رنگ می شود

فعالیت های بنیاد روبان صورتی، به عنوان بخشی از مبارزات بین المللی، در کل ماه اکتبر به عنوان ماه آگاهی از سرطان پستان در پاکستان مشاهده می شود.

بنیاد روبان صورتی در پاکستان از سال 2003 تاکنون از طریق برنامه های آگاهی بخش دقیق به مبارزه با سرطان پستان پرداخته است. تلاش های بی وقفه اعضای این بنیاد و اثر آن در جامعه، باعث شده که امروزه تعداد زیادی داوطلب در راستای هدف والای آن ها گام بردارند.

این بنیاد حتی پشتوانه دولتی را نیز دریافت کرده است. به نحوی که در نتیجه فعالیت آن ها، هرساله ماه اکتبر به عنوان ماه آگاهی بخش سرطان پستان ، ساختمان ها و مکان های مهم با استفاده از طرح نوار صورتی، چراغانی می شوند.

پارلمان نمایندگان اسلام آباد، کاخ نسخت وزیری و دادگاه ملی از جمله ساختمان های مهم اداری پاکستان هستند که با هدف آگاهی بخشی در ماه اکتبر با رنگ صورتی برای چراغانی می شوند.

pakistani buldings are pink

منار پاکستان در لاهور، آرامگاه محمد علی جناح بنیان گذار پاکستان در کراچی و بنای یادبود ملی در اسلام آباد نیز به عنوان مهمترین نمادهای ملی در پاکستان همزمان با آغاز ماه آگاه سازی سرطان پستان به رنگ صورتی درآمد.

pakistani national symbols are pink

پشتیبانی از بنیاد روبان صورتی در حال رشد است. حتی شرکت ها نیز ساختمان های خود را با رنگ صورتی چراغانی می کنند.

وزارت بهداشت نیز حمایت ویژه ای از حرکت بنیاد روبان صورتی نموده تا اعضای این بنیاد موضوع سرطان پستان را در آموزش بیش از 100 هزار زن کارمند بهداشت در سراسر پاکستان در سطح ریشه ای و عظیم آغاز نمایند.

حتی این حرکت مبتکرانه، دولت و کمیسیون آموزش و پرورش را نیز درگیر کرده و بنیاد روبان صورتی در طی ماه اکتبر با بیش از 200 همکار و دانشگاه ارتباط برقرار کرده است.

ساخت بیمارستان تخصصی سرطان پستان در لاهور توسط یک بنیاد مردمی

آفتاب بینان گذار بنیاد روبان صورتی می گوید: ما اکنون ساخت اولین بیمارستان اختصاصی سرطان پستان در لاهور را در پاکستان آغاز کرده ایم.

Pink Ribbon Hospital

با این حال، سرمایه گذاری شخصی وی برای تحقق تأسیسات پزشکی کافی نبوده و بنیاد به دنبال مشارکت های عمومی است. برنامه او ساخت چهار مورد دیگر در سراسر کشور و ارائه خدمات درمانی بدون هزینه به بیماران است.

Pink Ribbon Hospital

آفتاب تاکید می کند من واقعاً به این امر متعهد هستم و ما باید همه زنانی را که در اثر سرطان پستان در خطر مرگ هستند نجات دهیم.

برنامه آگاهی بخش روبان صورتی از سال 2004 تاکنون از یک سو و کارنامه درحشان بیمارستان سرطان شوکت خانم در تشخیص و درمان سرطان از سوی دیگر، سبب افزایش 30 درصد از مشارکت و حضور مردم در کلینیک های غربالگری پستان شده است.

بیمارستان و مرکز تحقیقات سرطان شوکت خانم (SKMCH & RC) در لاهور پاکستان

Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital & Research Centre

داستان جذاب بنیاد روبان صورتی در پاکستان را بخوانید

Leave a reply