جلسات شبکه سازیB2B
دوره های راه اندازی و توسعه استارت آپ
پروژه های استارت اپی
برندنگ و تحقیقات بازار

موسسه کارآفرین شرق وارسته غزال (مرکز کارآفرین شو) :مرکز توسعه کسب و کارها در کشور های همسایه

مرکز کارآفرین شو مرکزی برای توسعه استارت اپ ها و کسب و کارها در کشور های همسایه (پاکستان، ترکیه، آذربایجان و چین) میباشد.

Read More
About Image

STARTUP & ENTREPRENEURSHIP EVENTS

Entrepreneurs Show – Turkey 2019

Entrepreneurs Show (www.karafarinshow.com / www.entrepreneurs.show), an entrepreneurs networking project by
Read More

Entrepreneurs Show – Pakistan 2018

Entrepreneur’s Show (www.karafarinshow.com / www.entrepreneurs.show ), a project of CODE
Read More

Entrepreneurs Show – Iran 2018

Entrepreneur's Show or KarafarinShow (in local languages) being organized by
Read More

Entrepreneurs Show – Iran 2017

MashreghQazal (Iran), CODE Accelerator (Georgia) and CODE Entrepreneurship Consultants Ltd
Read More

CODE INTERNATIONAL STATISTICS

Startups Launched

10

Ideas Registered

650

Participants

7000

Funds Raised

150

6th Entrepreneurs Show 2021

Entrepreneurs Show 2020

Be in touch with us for updates on our upcoming event, Entrepreneurs Show 2020

…Another step in networking

Click on the link below to submit your startup idea

Read More

PARTNER INSTITUTES & MEMBERS

موسسه وارسته غزال ایران
شرکت انتشارات ای مک کانادا
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه بنیاد اسلام آباد
دانشگاه کامست اسلام آباد
دانشگاه سلجوق قونیه
دانشگاه مدیریت و فناوری لاهور
موسسه وارسته غزال ایران

موسسه وارسته غزال ایران

موسسه وارسته غزال ایران

شرکت انتشارات ای مک کانادا

شرکت انتشارات ای مک کانادا

شرکت انتشارات ای مک کانادا

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه بنیاد اسلام آباد

دانشگاه بنیاد اسلام آباد

دانشگاه بنیاد اسلام آباد

دانشگاه کامست اسلام آباد

دانشگاه کامست اسلام آباد

دانشگاه کامست اسلام آباد

دانشگاه سلجوق قونیه

دانشگاه سلجوق قونیه

دانشگاه سلجوق قونیه

دانشگاه مدیریت و فناوری لاهور

دانشگاه مدیریت و فناوری لاهور

دانشگاه مدیریت و فناوری لاهور

StartUp Projects